แชร์ข้อความนี้

ศ.นพ. สามารถ

ภคกษมา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.นพ. สามารถ

ภคกษมา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็งในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์