แชร์ข้อความนี้

พญ. สลิล

เฉลยคาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. สลิล

เฉลยคาม

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556