แชร์ข้อความนี้

พญ. สลักจิต

ราษฎร์อาศัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สลักจิต

ราษฎร์อาศัย

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2548
  • กุมารเวชศาสตร์ , 2554