แชร์ข้อความนี้

นพ. สักกะ

รักษาทรัพย์

ภาษา: อังกฤษ & เยอรมัน

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สักกะ

รักษาทรัพย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมเต้านม

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2554