แชร์ข้อความนี้

พญ. รวิสรา

เลิศไพศาล

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. รวิสรา

เลิศไพศาล