แชร์ข้อความนี้

ศ. นพ. รังสรรค์

นิรามิษ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ. นพ. รังสรรค์

นิรามิษ

ความชำนาญ
สาขากุมารศัลยศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2526 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2526