แชร์ข้อความนี้

ทพ. ภูวดล

โกศลอิทธิกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

ทพ. ภูวดล

โกศลอิทธิกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย