แชร์ข้อความนี้

พญ. ปุณณดา

สุไลมาน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ปุณณดา

สุไลมาน

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2546
  • Certificate of Fellowship training in Child and Adolescent Psychiatry, King Chulalongkorn Memorial Hospital, 2007.