แชร์ข้อความนี้

นพ. ภุชงค์

อิศรกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ภุชงค์

อิศรกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง

ความชำนาญ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2540