แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. ภฤศ

หาญอุตสาหะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.นพ. ภฤศ

หาญอุตสาหะ

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2529
  • Fellowship in Vitreoretinal Disease, Retina Service, Department of Ophthalmology, Manhatton Eye, Ear
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ.2535