แชร์ข้อความนี้

พญ. ปริยานุช

คุ้มสาธิต

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ปริยานุช

คุ้มสาธิต

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย & สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาทั่วไป