แชร์ข้อความนี้

นพ. เปรมยศ

เงาเทพพฤฒาราม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. เปรมยศ

เงาเทพพฤฒาราม

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หู คอ จมูก และภูมิแพ้ & สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้