แชร์ข้อความนี้

พญ. ปรียทรรศน์

ศุขโรจน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ปรียทรรศน์

ศุขโรจน์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2552