แชร์ข้อความนี้

ศ.ดร. ประวิตร

เจนวรรธนะกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ศ.ดร. ประวิตร

เจนวรรธนะกุล

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Bachelor of Science (Physical therapy), Mahidol University, 1995
  • Master of Applied Science (Sports Physiotherapy), University of South Australia, Australia, 1998
  • Doctor of Philosophy (Physiotherapy), University of South Australia, Australia, 2002