แชร์ข้อความนี้

นพ. ประสพสุข

ทรงไพบูลย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ประสพสุข

ทรงไพบูลย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Diploma of Thai Board of Neurological Surgery, Gramma-Knife Neurosurgeon