แชร์ข้อความนี้

พญ. ประพีร์

ตั้งเนาวรัตน์

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ประพีร์

ตั้งเนาวรัตน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธ์ของเพศหญิง

ส่องกล้องตรวจช่องคลอด

โรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธ์ของเพศหญิง

ผ่าตัดเนื้องอกสตรี

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา