แชร์ข้อความนี้

พญ. พรทิตา

เลิศบัวสิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. พรทิตา

เลิศบัวสิน