แชร์ข้อความนี้

นพ. พรเทพ

ประทานวณิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พรเทพ

ประทานวณิช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดส่องกล้อง

ผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรมทั่วไป

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550