แชร์ข้อความนี้

นพ. พรชัย

งามจรรยาภรณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ความชำนาญ: สาขาอายุรศาสตร์

นพ. พรชัย

งามจรรยาภรณ์