แชร์ข้อความนี้

นพ. ภูมิพร

กตัญญูวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภูมิพร

กตัญญูวงศ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ , 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขากุมารเวชศาตร์โรคหัวใจ , 2545