แชร์ข้อความนี้

พ.ต.ท. นพ. ภูมินทร์

เสริมดำรงศักดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พ.ต.ท. นพ. ภูมินทร์

เสริมดำรงศักดิ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ & อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพ.ศ.2535
  • Fellow in Kidney Transplant at Oxford Transplant Center, Oxford UK , Year 1995
  • Fellow in Vascular Surgery Unit at Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australia Year 1997-1998