แชร์ข้อความนี้

น.พ. พงษ์ศักดิ์

ลีละพงศ์ประสุต

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

น.พ. พงษ์ศักดิ์

ลีละพงศ์ประสุต

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย