แชร์ข้อความนี้

นพ. ปองพล

เพ็ชร์คำ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ปองพล

เพ็ชร์คำ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูก - เท้า และข้อเท้า

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช , 2554
  • ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 28 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ , 2555