แชร์ข้อความนี้

พญ. ปอลิน

จั่นจุ้ย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ปอลิน

จั่นจุ้ย

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2559