แชร์ข้อความนี้

พญ. ปกเกศ

ศิริศรีตรีรักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปกเกศ

ศิริศรีตรีรักษ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547