แชร์ข้อความนี้

พญ. พลาณี

วัฒนาสุรกิตต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พลาณี

วัฒนาสุรกิตต์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพ้นมวัว

แพ้อาหาร

โรคหอบหืดในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2547
  • Pediatric Residency, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2010.
  • Pediatric Allergy and Immunology Fellowship, King Chulalongkorn Memorial Hospital, 2010-2012