แชร์ข้อความนี้

พญ. ปิยนุช

พูตระกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปิยนุช

พูตระกูล

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ว.ว. สาขาศัลยศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2545