แชร์ข้อความนี้

ทญ.ดร. ปิยะมล

อัลบูสทานี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทญ.ดร. ปิยะมล

อัลบูสทานี

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Diploma in Prosthodontics, Chulalongkorn University
  • Master and Doctorate degree in Prosthodontics, The University of Liverpool, UK.