แชร์ข้อความนี้

พญ. ปิตุลักษณ์

อัศวกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ปิตุลักษณ์

อัศวกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ระบบลำไส้

โรคตับ

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Certificate in Advanced Endoscopy Siriraj Hospital . คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร , 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , 2543