แชร์ข้อความนี้

พญ. พิศประภา

น้อยมิ่ง

ภาษา: จีนแต้จิ่ว, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พิศประภา

น้อยมิ่ง

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553