แชร์ข้อความนี้

พญ. พิศเพลิน

รัตนวิจารณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พิศเพลิน

รัตนวิจารณ์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2517
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ปี พ.ศ. 2520
  • Diploma of American Board for Ophthalmology, 1984