แชร์ข้อความนี้

นพ. พิสิฏฐ์

บุญมา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พิสิฏฐ์

บุญมา

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554