แชร์ข้อความนี้

พญ. พิศมัย

จารุศิริพิพัฒน์

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พิศมัย

จารุศิริพิพัฒน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2523
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ. 2527
  • Certificate Clinical Fellow in Rheumatology, University of Colorado Health Science Center, Denver, C