แชร์ข้อความนี้

นพ. พินิจ

หนูฤทธิ์

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. พินิจ

หนูฤทธิ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2548
  • อนุมัตรบัตรสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด