แชร์ข้อความนี้

พญ. พิมสาย

คุณากร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พิมสาย

คุณากร

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2551