แชร์ข้อความนี้

พญ. พิมสาย

คุณากร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาวิสัญญีวิทยา

พญ. พิมสาย

คุณากร