แชร์ข้อความนี้

พญ. พิมพ์พร

พันธุ์คงทรัพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พิมพ์พร

พันธุ์คงทรัพย์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาการระงับปวด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553