แชร์ข้อความนี้

พญ. พิมพ์ขวัญ

จารุอำพรพรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พิมพ์ขวัญ

จารุอำพรพรรณ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุตกแต่ง และเสริมสร้าง

ผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันโดยการส่องกล้อง

ผ่าตัดซ่อมท่อน้ำตาฉีกขาด

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาชีวเคมี เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Harvard University. , 2550
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิวท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา. Vanderbilt University School of Medicine , 2554
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา , 2558