แชร์ข้อความนี้

นพ. พิชิต

ศิริวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พิชิต

ศิริวรรณ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2537
  • Diploma in Biomedical Engineering, K.U. Leuven, Belgium, 2000-2002.