แชร์ข้อความนี้

พญ. เพียงเพ็ญ

เทพสุวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. เพียงเพ็ญ

เทพสุวรรณ

ความชำนาญ
สาขากุมารศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ & สาขากุมารศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2544
  • ว.ว.สาขากุมารศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551