แชร์ข้อความนี้

นพ. ภูชัย

พิทักษ์กิจนุกูร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภูชัย

พิทักษ์กิจนุกูร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เนื้องอกในลูกตาและบริเวณรอบลูกตา

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา ปี พ.ศ.2544