แชร์ข้อความนี้

นพ. พิเชษฐ

จารุศิริจินดา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. พิเชษฐ

จารุศิริจินดา

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.จุฬาลงกรณ์ , 2554
  • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช , 2556