แชร์ข้อความนี้

พญ. พัสส์ชปภา

ชัยสุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. พัสส์ชปภา

ชัยสุข