แชร์ข้อความนี้

พญ. พรรณราย

เลอวัฒนกิจถาวร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พรรณราย

เลอวัฒนกิจถาวร

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเลิดสิน , 2550
  • แพทย์ที่ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ , 2549
  • แพทย์แต่งตั้งเพื่อการตรวจสุขภาพคนทำงานนอกชายฝั่ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด , 2558