แชร์ข้อความนี้

พญ. พาขวัญ

ปิตานุเคราะห์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. พาขวัญ

ปิตานุเคราะห์