แชร์ข้อความนี้

นพ. ไพศิษฐ์

ตระกูลก้องสมุท

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ไพศิษฐ์

ตระกูลก้องสมุท

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Master of Science in Clinical and Public Health Nutrition (Distinction). UCL Division of Medicine, London. , 2559
  • Clinical Attachment in Nutrition. UCL & Royal Free Hospital, London. , 2559
  • Certificate in Biology of The Skin, Addenbrooke’s Hospital. University of Cambridge. , 2556