แชร์ข้อความนี้

นพ. ไผ่

บุญศิริ

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ไผ่

บุญศิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรมทั่วไป

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2544