แชร์ข้อความนี้

พญ. พีรยา

สุขเกษม

พญ. พีรยา

สุขเกษม

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์