แชร์ข้อความนี้

พญ. เพ็ญมาศ

ธรรมศรัณยู

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. เพ็ญมาศ

ธรรมศรัณยู

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย