แชร์ข้อความนี้

นพ. พีรธัช

โชคมั่งมีพิศาล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พีรธัช

โชคมั่งมีพิศาล

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557