แชร์ข้อความนี้

พญ. พเยีย

ฉันทาดิศัย

ภาษา: จีนแต้จิ่ว, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พเยีย

ฉันทาดิศัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2512 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2512
  • Internship Springfield Hospital Medical Center, Springfield MASS, 1971-1972 Springfield Hospital Medical Center , 2515
  • Residencies (Internal Medicine) New Rochelle, Hospital Medical Center, New Rochelle, New York, 1972- New Rochelle Hospital Medical center , 2516